• Welkom

  • Welkom

  • Welkom

  • Welkom

  • Welkom

  • Welkom

  • Welkom

  • Welkom

  • Welkom

Feinbrein is een centrum voor psychodiagnostiek en psychologie. Het centrum werd in 2016 opgericht vanuit een groeiende vraag naar eerstelijnsondersteuning. Feinbrein staat in zijn kinderschoenen, terwijl de werkzame psychologen reeds ervaren deskundigen zijn.

Alle psychologen hechten belang aan zelfstudie onder de vorm van permanente vormingen, studiedagen, intervisie, supervisie, bijhouden van relevante vakliteratuur,...

Om een goede samenwerking mogelijk te maken onderhouden wij contacten met verschillende disciplines waaronder huisartsen, kinder- en volwassenpsychiaters en andere deskundigen.