• psychodiagnostiek

  • psychodiagnostiek

  • psychodiagnostiek

  • psychodiagnostiek

  • psychodiagnostiek

  • psychodiagnostiek


In onze samenleving is er een toenemende vraag naar psychodiagnostiek vanuit allerlei instanties (gerecht, Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, RIZIV, ziekenfondsen), collega's (psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, huisartsen, logopedisten e.a.) en de cliënt zelf.
De

aanvraag voor een onderzoek kan op eigen initiatief of op doorverwijzing van een deskundige. Wij gaan steeds van start met een intakegesprek of verkennend gesprek om de meerwaarde van een onderzoek te bekijken.

De duur van een onderzoek is afhankelijk van de onderzoeksvraag (vb. IQ-test, persoonlijkheid, ontwikkelingsproblematiek). In samenspraak met de cliënt kunnen er familieleden of andere relevante personen uitgenodigd worden voor een gesprek. Ook schoolobservaties of andere observatiemomenten kunnen ingepland worden.

Na de onderzoeksfase volgt een terugkoppelingsgesprek waarbij de resultaten besproken worden met de cliënt. Er wordt een uitvoerig onderzoeksverslag voorzien en belangrijke derden worden op de hoogte gehouden (vb. huisarts, psychiater, gezinsleden, ea). Een onderzoek moet steeds handelingsgericht zijn en handvaten bieden voor verdere behandeling.

Soorten psychodiagnostische onderzoeken?

De samenstelling van een testbatterij is afhankelijk van de onderzoeksvraag en wordt telkens afgestemd op de cliënt. Globaal genomen kunnen vier typen van onderzoek onderscheiden worden:


Intelligentieonderzoek:

Naar gelang de leeftijd wordt een intelligentietest afgenomen:
• De WPPSI-III-NL: kinderen van 2 jaar en 6 maanden tot en met 7 jaar en 11 maanden.
• De WISC-III: kinderen van 6 jaar tot en met 16 jaar.
• De WAIS-IV: personen ouder dan 16 jaar.
De gemiddelde afnameduur bedraagt twee uur.
Naast de totale intelligentie worden ook verbale mogelijkheden in kaart gebracht, het perceptueel redeneren, de verwerkingssnelheid en het werkgeheugen.
De resultaten kunnen een beeld geven over iemands mogelijkheden, welke schoolkeuze of studierichting aangewezen is, hoe groot iemands leervermogen is, of er sprake is van hoogbegaafdheid of mentale beperking,... Ook in functie van het opstarten van een logopedische therapie wordt regelmatig gevraagd naar een intelligentietest


Persoonlijkheidsonderzoek/belevingsonderzoek:

Bij een persoonlijkheidsonderzoek bekijken we verschillende aspecten van het persoonlijk functioneren, zoals de algemene persoonlijkheidskenmerken, het sociaal-emotioneel functioneren, manier van omgaan met problemen, de kwetsbaarheid en stressgevoeligheid,...
Een persoonlijkheidsonderzoek kan aangewezen zijn om een diagnose te onderbouwen en inzicht te krijgen in iemands persoonlijk functioneren. Dit kan leiden tot specifieke therapeutische interventies. Hierbij gebruiken we specifieke testen, vragenlijsten en interviews.


Neuropsychologisch onderzoek:

Vanaf de leeftijd van 6 jaar kunnen een groot aantal cognities in kaart gebracht worden via een neuropsychologisch onderzoek. Voorbeelden hiervan zijn de waarneming en perceptie, aandachtvaardigheden en concentratie, geheugencapaciteiten, executieve functies, visueel-ruimtelijke functies,...
Een neuropsychologisch onderzoek kan aangewezen zijn bij een vermoeden van een dementie, planning- en organisatiestoornissen, ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS), concentratie- en geheugenklachten, NAH (niet-aangeboren hersenletsel),...


Onderzoek naar een ontwikkelingsstoornis (ASS, AD(H)D), dyslexie, dyscalculie, psychomotoriek,...):

Onderzoeken naar AD(H)D en ASS kunnen doorgaan vanaf de leeftijd van 6 jaar. Door de grote overlap met andere diagnoses, wordt een volledige testbatterij samengesteld (gesprekken, testen, observaties, vragenlijsten en interview,...). Daarom zijn die onderzoeken omvangrijk en kunnen ze gemakkelijk 8u duren.