• psychotherapie

  • psychotherapie

  • psychotherapie


Psychotherapie bestaat uit gesprekken met een psychotherapeut. Samen gaan we op zoek naar de mogelijke betekenis van klachten en problemen, noden en verlangens, gedachten en gevoelens, de manier van in relatie treden met anderen, etc. Je wordt gestimuleerd om je eigen oplossingen te vinden, zodat je je leven meer in handen kan nemen. Soms maken oefeningen en opdrachten deel uit van de therapie.

Veel mensen hebben baat bij psychotherapie. De eigen inzet en motivatie zijn hierbij even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. De duur van een therapie hangt af van veel factoren en is op voorhand moeilijk exact te voorspellen. Dit hangt ondermeer af van de aard van de problemen, de geformuleerde therapiedoelen, eigen motivatie en inzet,...

Er bestaan verschillende therapievormen. De psychodynamische therapie, systeemtherapie, gedragstherapie en cliëntgerichte therapie zijn de grootste richtingen, met daarnaast nog verschillende alternatieve therapievormen. Sommige therapievormen zijn meer gericht op individuen, anderen op koppels, gezinnen of groepen.Hoe wordt een psychotherapie opgestart?

Er wordt van start gegaan met een intakegesprek. Tijdens dit verkennend gesprek wordt de hulpvraag uitgeklaard.

Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen bij ons terecht. Zo bieden wij hulp rond volgende thema’s:
• angsten
• depressiviteit
• burn-out
• sociale moeilijkheden en assertiviteitsproblemen
• eetproblematiek
• slaapproblematiek
• verslavingsproblematiek
• psychotische stoornissen
• persoonlijkheidsproblematiek
• opvoedingsmoeilijkheden
• gedragsmoeilijkheden
• schoolgerelateerde problemen, zoals faalangst, uitstelgedrag
• relationele en/of seksuele moeilijkheden
• stabilisatie na psychiatrische opname
• echtscheidingsmoeilijkheden
• Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
• autismespectrumstoornis (ASS, Asperger, NLD)
• AD(H)D
• dwanggedachten of dwanghandelingen
• transgenderbegeleiding
• verlies en rouw
• psychosomatische klachten
• ...